Фирма Мегасофт има удоволствието да Ви представи най-новата версия на интегрираната система за фирмено управление Супер Офис 11.0 която представлява цялостна организация на работата на складово-търговска и на счетоводно-финансовата дейност на фирмата.
     Счетоводната програма разработена от нас предлага двоен сметкоплан с извеждане на оборотни ведомости и за чуждестранния партньор по негови сметки. Освен стандартните ОПР и Баланси потребителят може да създаде и собствени формати на отчети.

 

      Най-новият проект на фирмата е изградената интерактивна интернет страница на най-големия вносител на гуми за България - фирма "ДИАНА". Включваща голяма продуктова база, интернет заявки и много информация за фирмата.

www.diana-ltd.cоm
     Фирма Мегасофт се занимава с разработване на софтуер за PDA-
устройства, с които се извършва:
- Обслужване на VAN търговия с издаване на документи при клиента
- Обслужване на големи складове с WiFi, с контрол за набраната и натоварена стока.